Impressum

narod.ba je medij u vlasništvu VIENNA DIGITAL agencijske mreže sa sjedištem u Beču.

BRSA GmbH
Garnisongasse 3
1090 Vienna – Austria

Redakcija u BiH

VIENNA DIGITAL d.o.o. – Sarajevo
Zmaja od Bosne 13
71000 Sarajevo

redakcija@narod.ba

VIENNA DIGITAL d.o.o.
Redže Porobića bb
76290 Odžak

JIB 4254146830001
PDV 254146830001

[ajax_register]
[ajax_login]